Aktuálne školenia

2.-5.11.2020Obsluha stavebných strojov
6.11.2020Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
9.-13.11.2020Obsluha motorovej reťazovej píly
16.-20.11.2020Obsluha motorových vozíkov
23.-24.11.2020Obsluha zdvíhacích zariadení
23.-24.11.2020Viazač bremien
25.-27.11.2020Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
30.11.-3.12.2020Obsluha stavebných strojov
4.12.2020Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
7.-11.12.2020Obsluha motorovej reťazovej píly
14.-17.12.2020Obsluha motorových vozíkov
18.11.2020Obsluha krovinorezov, LKT, UKT, motorovej reťazovej píly
21.-22.12.2020Obsluha zdvíhacích zariadení
21.-22.12.2020Viazač bremien

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

7.-10.9.

5.-8.10.

2.-5.11.

30.11.-3.12.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

7.-10.9.

5.-8.10.

2.-5.11.

30.11.-3.12.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

7.-10.9.

5.-8.10.

2.-5.11.

30.11.-3.12.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

7.-10.9.

5.-8.10.

2.-5.11.

30.11.-3.12.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

7.-10.9.

5.-8.10.

2.-5.11.

30.11.-3.12.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

7.-10.9.

5.-8.10.

2.-5.11.

30.11.-3.12.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

21.-24.9.

19.-22.10.

16.-19.11.

14.-17.12.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

14.-23.9.

12.-21.10.

9.-18.11.

7.-16.12.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

14.-16.9.

12.-14.10.

9.-11.11.

7.-9.12.

9.

Lesné traktory - LKT

2

11.-14.9.

9.-12.10.

6.-9.11.

4.-7.12.

Lesné traktory - UKT

2

11.-14.9.

9.-12.10.

6.-9.11.

4.-7.12.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

25.9.

30.10.

20.11.

18.12.

11.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

28.-29.9.

22.-23.10.

23.-24.11.

21.-22.12.

12.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

28.-29.9.

22.-23.10.

23.-24.11.

21.-22.12.

13.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

28.-29.9.

22.-23.10.

23.-24.11.

21.-22.12.

14.

Vývozné súpravy na drevo

2

28.-29.9.

22.-23.10.

23.-24.11.

21.-22.12.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače konajnerov

2

28.-29.9.

22.-23.10.

23.-24.11.

21.-22.12.

16.

Viazači bremien

2

28.-30.9.

22.-23.10.

23.-25.11.

21.-23.12.

17.

Elektrotechnici - § 21

2

2.-4.9.

30.9.-2.10.

26.-28.10.

25.-27.11.

Elektrotechnici - § 22

2

2.-4.9.

30.9.-2.10.

26.-28.10.

25.-27.11.

Elektrotechnici - § 23

2

2.-4.9.

30.9.-2.10.

26.-28.10.

25.-27.11.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

2.-7.9.

30.9.-5.10.

26.-29.10.

25.-30.11.

18.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

dohodou

dohodou

dohodou

dohodou

19.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby špecialistu a technika požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje inšpektorát práce.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.