Aktuálne školenia

3.-4.10.2016Obsluha zdvíhacích zariadení
3.-4.10.2016Viazač bremien
4.-6.10.2016Viazač bremien
5.-7.10.2016Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
6.10.2016Lešenár
10.-14.10.2016Obsluha motorovej píly
11.10.2016Obsluha hydraulických zariadení
12.10.2016Vstreľovač
17.-20.10.2016Obsluha stavebných strojov
21.10.2016Obluha krovinorezov, Obsluha motorovej píly
24.-27.10.2016Obsluha motorových vozíkov
27.-28.10.2016Obsluha zdvíhacích zariadení
27.-28.10.2016Viazač bremien

1.

Rýpadlá, Nakladače, Ťahače, Dampery

2

19.-22.9.

17.-20.10.

21.-24.11.

19.-22.12.

2.

Dozéry, Grejdery, Snehové stroje

2

19.-22.9.

17.-20.10.

21.-24.11.

19.-22.12.

3.

Valce, Finišery, Frézy

2

19.-22.9.

17.-20.10.

21.-24.11.

19.-22.12.

4.

Betonárne, Obaľovacie súpravy

2

19.-22.9.

17.-20.10.

21.-24.11.

19.-22.12.

5.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

19.-22.9.

17.-20.10.

21.-24.11.

19.-22.12.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

19.-22.9.

17.-20.10.

21.-24.11.

19.-22.12.

7.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

19.-22.9.

17.-20.10.

21.-24.11.

19.-22.12.

8.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

26.-29.9.

24.-26.10.

14.-16.11.

12.-15.12.

9.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

5.-14.9.

10.-19.10.

7.-16.11.

5.-14.12.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

5.-7.9.

10.-12.10.

7.-9.11.

5.-7.12.

10.

Lesné traktory - LKT

2

23.-26.9.

21.-24.10.

18.-21.11.

23.-27.12.

Lesné traktory - UKT

2

23.-26.9.

21.-24.10.

18.-21.11.

23.-27.12.

11.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

30.9.

21.10.

25.11.

16.12.

12.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

30.-31.8.

3.-4.10.

27.-28.10.

28.-29.11.

13.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2

30.-31.8.

3.-4.10.

27.-28.10.

28.-29.11.

14.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

2

30.-31.8.

3.-4.10.

27.-28.10.

28.-29.11.

15.

Vývozné súpravy na drevo

2

30.-31.8.

3.-4.10.

27.-28.10.

28.-29.11.

16.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy

2

30.-31.8.

3.-4.10.

27.-28.10.

28.-29.11.

17.

Viazači bremien

2

30.1.-2.9.

3.-5.10.

27.-29.10.

28.-30.11.

18.

Elektrotechnici - § 21

2

12.-14.9.

5.-7.10.

2.-4.11.

30.11.-2.12.

Elektrotechnici - § 22

2

12.-14.9.

5.-7.10.

2.-4.11.

30.11.-2.12.

Elektrotechnici - § 23

2

12.-14.9.

5.-7.10.

2.-4.11.

30.11.-2.12.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

12.-16.9.

5.-10.10.

2.-7.11.

30.11.-5.12.

19.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

20.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

termín dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

termín dohodou

21.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny, Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1

termín dohodou

22.

Vstreľovači

2

termín dohodou

23.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-22.

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre 1.-22.

5

termín dohodou

25.

Aktualizačná odborná príprava pre BT, ABT

5

termín dohodou

26.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

27.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

29.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou

3.

Pracovno-zdravotné služby pre kategóriu 1, 2

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje inšpektorát práce.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.