Aktuálne školenia

30.1.-2.2.2017Obsluha motorových vozíkov
2.2.2017Lešenár
2.2.2017Práca vo výške
3.2.2017Obsluha motorovej píly, Obluha krovinorezov
6.-7.2.2017Obsluha zdvíhacích zariadení
6.-7.2.2017Viazač bremien
7.2.2017Obsluha stavebných strojov
8.-10.2.2017Elektrotechnik § 20, § 21, § 22, § 23, § 24
9.2.2017BOZP pre vodičov motorových vozidiel
13.-16.2.2017Obsluha stavebných strojov
17.2.2017BOZP pre vodičov motorových vozidiel
17.2.2017Obsluha LKT, UKT, Obsluha motorovej píly
20.-24.2.2017Obsluha motorovej píly
27.2.-2.3.2017Obsluha motorových vozíkov
27.2.-1.3.2017Viazač bremien

1.

Rýpadlá, Nakladače, Dozéry, Grejdery, Dampery

2

16.-19.1.

13.-16.2.

13.-16.3.

10.-13.4.

2.

Valce, Frézy, Snehové stroje, Drviče, Finišery

2

16.-19.1.

13.-16.2.

13.-16.3.

10.-13.4.

3.

Betonárne, Obaľovne živičných zmesí

2

16.-19.1.

13.-16.2.

13.-16.3.

10.-13.4.

4.

Autodomiešavače, Čerpadlá betónových zmesí

2

16.-19.1.

13.-16.2.

13.-16.3.

10.-13.4.

5.

Vrtné súpravy, Lomové vŕtačky, Baranidlá

2

16.-19.1.

13.-16.2.

13.-16.3.

10.-13.4.

6.

Kompresory, Elektrocentrály

2

16.-19.1.

13.-16.2.

13.-16.3.

10.-13.4.

7.

Vysokozdvíhacie motorové vozíky

2

30.1.-2.2.

27.2.-2.3.

27.-30.3.

18.-21.4.

8.

Reťazové motorové píly - pri ťažbe dreva

2

23.1.-1.2.

20.2.-1.3.

20.-29.3.

24.4.-3.5.

Reťazové motorové píly - pri inej činnosti

2

23.-25.1.

20.-22.2.

20.-22.3.

24.-26.4.

9.

Lesné traktory - LKT

2

20.-23.1.

17.-20.2.

17.-20.3.

28.4.-1.5.

Lesné traktory - UKT

2

20.-23.1.

17.-20.2.

17.-20.3.

28.4.-1.5.

10.

Krovinorezy, Vyžínače trávy, Kosačky

2

20.1.

3.2.

3.3.

31.3.

11.

Mostové žeriavy, Portálové žeriavy

2

9.-10.1.

6.-7.2.

6.-7.3.

3.-4.4.

12.

Mostové žeriavy ovládané zo zeme, Kladkostroje,
Pracovné plošiny mimo pozemných komunikácií

2
1

9.-10.1.

6.-7.2.

6.-7.3.

3.-4.4.

13.

Pracovné plošiny na pozemných komunikáciách,
Autožeriavy, Vežové žeriavy (cez TI, TÜV)

1
2

9.-10.1.

6.-7.2.

6.-7.3.

3.-4.4.

14.

Vývozné súpravy na drevo

2

9.-10.1.

6.-7.2.

6.-7.3.

3.-4.4.

15.

Hydraulické ruky, Nakladacie žeriavy, Nakladače konajnerov

2

9.-10.1.

6.-7.2.

6.-7.3.

3.-4.4.

16.

Viazači bremien

2

9.-11.1.

6.-8.2.

6.-8.3.

3.-5.4.

17.

Elektrotechnici - § 21

2

11.-13.1.

8.-10.2.

8.-10.3.

5.-7.4.

Elektrotechnici - § 22

2

11.-13.1.

8.-10.2.

8.-10.3.

5.-7.4.

Elektrotechnici - § 23

2

11.-13.1.

8.-10.2.

8.-10.3.

5.-7.4.

Elektrotechnici - § 24 (cez TI, TÜV)

2

11.-16.1.

8.-13.2.

8.-13.3.

5.-10.4.

18.

Kuriči - do 100 kW

2

termín dohodou

Kuriči - nad 100 kW (cez TI, TÜV)

2

termín dohodou

19.

Lešenári - rúrkové lešenie

1

termín dohodou

Lešenári - pojazdné, dielcové lešenie

1

termín dohodou

20.

Práce vo výške, Práce z pracovnej plošiny,
Práce z rebríka, Zemné práce vo výkope

1
1

termín dohodou

21.

Vstreľovači

2

termín dohodou

22.

Opakované školenie a preskúšanie pre 1.-21.

termín dohodou

23.

Aktualizačná odborná príprava

5

termín dohodou

24.

Aktualizačná odborná príprava pre
autorizovaný bezpečnostný technik, revízny technik EZ, ZZ

5

termín dohodou

25.

BOZP pre vodičov motorových vozidiel

2

termín dohodou

26.

BOZP pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

27.

Ochrana pred požiarmi pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov

2

termín dohodou

28.

Poskytovanie prvej pomoci

2

termín dohodou

1.

Služby technika a špecialistu požiarnej ochrany

termín dohodou

2.

Bezpečnostno-technické služby

termín dohodou

3.

Pracovno-zdravotné služby pre kategóriu 1, 2

termín dohodou


V rámci kurzov uvedených v pláne vykonávame súčasne aj opakované školenie a aktualizačnú odbornú prípravu na predĺženie platnosti preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle platných právnych a technických predpisov.

Opakované školenia sú jednodňové a vykonávajú sa najmenej raz za 12 mesiacov pre práce z pohyblivej pracovnej plošiny, pre práce vo výške nad 1,5 m, pre práce z rebríka vo výške nad 5 m, pre zemné práce vo výkope hlbšom ako 1,3 m, pre lešenárov a pre obsluhu motorových vozíkov (v zmysle STN 26 8805) a každé 2 roky pre ostatné činnosti.

Poplatky za preskúšanie stanovuje Technická inšpekcia, TÜV resp. iná oprávnená právnická osoba.

Preukazy a osvedčenia pre činnosť na vybraných vyhradených technických zariadeniach vydáva a poplatky stanovuje inšpektorát práce.

V prípade väčšieho počtu účastníkov je možné po dohode usporiadať školenie u zákazníka.

Ubytovanie môžeme sprostredkovať. Náklady hradí objednávateľ.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RE-PAS

Pre uchádzačov o zamestnanie sú vybrané kurzy zadarmo vrámci programu rekvalifikácie RE-PAS. Rekvalifikačné kurzy realizujeme v spolupráci s miestne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na rekvalifikáciu bude po splnení všetkých podmienok uhradený v plnej výške v rámci národného projektu "Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5" v zmysle zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.